Prowadzący: Pani Joanna Walkiewicz

Wiek uczestników: 6-10 lat

Opis zajęć: Nowoczesne, interdyscyplinarne zajęcia o tematyce przyrodniczej i naukowo-technicznej. Poruszają zagadnienia dotyczące przyrody ożywionej (botanika, zoologia) i nieożywionej (chemia, fizyka, geologia, zagadnienia konstrukcyjno-techniczne). Zajęcia opierają się na idei nauki poprzez zabawę i wykorzystywania pamięci emocjonalnej. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują eksperymenty, prowadzą obserwacje przyrodnicze i rozwiązują problemy naukowo-techniczne.

Miejsce: ul. M. Pawlikowskiego 3

Termin:
gr Ia Wtorek 15.00-15.45
gr Ib Wtorek 16.00-16.45
gr Ic Wtorek 17.00-17.45
gr Id Wtorek 18.00-18.45


gr IIa Czwartek 15.00-15.45
gr IIb Czwartek 16.00-16.45
gr IIc Czwartek 17.00-17.45
gr IId Czwartek 18.00-18.45