Prowadzący: Pani Dorota Świerżewska- Szarek

Wiek uczestników: 6-18 lat

Opis zajęć: Proponujemy twórcze, manualne zabawy wyzwalające w dziecku spontaniczną ekspresję, pobudzające wrażliwość i wyobraźnię i dające dużo radości.

Na naszych zajęciach nie ma ocen a każda praca jest sukcesem, podnoszącym własną samoocenę.

Wychowankowie poznają różnorodne techniki plastyczne i zdobywają wiedzę z zakresu historii sztuki.

Wykonują prace przestrzenne i płaskie. Malują farbami, wycinają i wyklejają, tworzą kolaże, lepią. Wykonują estetyczne przedmioty dekoracyjne i użytkowe.

Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych odnosząc liczne sukcesy.

 


prace wykonane podczas zajęć