Prowadzący: Pan Paweł Urbański

Wiek uczestników: 9-21 lat

Opis zajęć: Nauka gry na gitarze klasycznej przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy myślą o profesjonalnym kształceniu, jak i dla tych, którzy chcą muzykować (biesiadnie, turystycznie) grając na jednym z najpopularniejszych instrumentów. Program nauki dostosowany jest do oczekiwań i możliwości uczniów. Duża elastyczność w projektowaniu procesu nauczania jest oparta na elementach programów kształcenia muzycznego szkół muzycznych I i II stopnia, jak i autorskich metodach zaczerpniętych z nurtu muzyki rozrywkowej.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach.