Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas?
Od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020.
            To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. 
Program będzie realizowany w 21 placówkach
(5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 16 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR). 
            Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. 
W Zespole Szkół Łączności, Al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko,
z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane.
W feryjnych placówkach specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęćsportowo-rekreacyjnych,
plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik”  i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”.
W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano m.in. wyjścia do kina, muzeum, ZOO,
Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.
          Zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” rozpoczną się  14 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 
Korzystanie z opieki oraz żywienia w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020  jest odpłatne.
Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za opiekę oraz za żywienie zgodnie
z harmonogramem zapisów na Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2020.
Opłata za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 wynosi 10 zł dziennie.
Opłata za żywienie wynosi 10 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły
np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolonego 2019/2020,
z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.
Szczegółowe informacje, dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w mieście” 2020