W terminie od 18.08 do 20.08 w godz. 9.00-14.00 przyjmujemy wnioski od kandydatów w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutację prowadzimy na zajęcia:

Angielski gr I dla kl. I SP,

Angielski gr III dla kl. IV SP,

Angielski gr IV dla kl. V SP,

Angielski gr VI dla kl. VII, VIII SP i starszych,

Rękodzieło.

Rekrutacja prowadzona jest przez system rekrutacyjny.

Po zapisie dziecka w systemie należy wydrukować i podpisać wygenerowany wniosek. Nie wymagamy przynoszenia/okazywania żadnych innych dokumentów i oświadczeń.

Wnioski należy dostarczyć osobiście w sekretariacie Ogniska (ul. Pawlikowskiego 3) w nieprzekraczalnym terminie do 20.08 do godz. 14.00.

O przyjęciu dziecka na zajęcia decydują badania uzdolnień kierunkowych, które odbędą się w terminie 24 – 25.08 w godzinach 10-13. O dniu i godzinie badania rodzice zostaną poinformowani podczas składania wniosku w sekretariacie.

 

Link do systemu rekrutacji