mgr Lucyna Melcer

nauczyciel dyplomowany

Dyrektor Ogniska od 1 września 2005 roku.

Absolwentka Wydziału Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Edukacją oraz studia podyplomowe z Informatyki.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel geografii w LI L.O. w Warszawie.

Od roku 1998 jest dyrektorem placówek oświatowych.

Wielokrotnie nagradzana: 
Nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga Południe – 2007 oraz w 2010;
Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy – 2008, 2018;
Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 2011;
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011;
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 2013.

 

 

mgr Dorota Świerżewska-Szarek

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Nauczania Początkowego na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła również dwa kierunki studiów podyplomowych „Przyroda” i „Plastyka” na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pasjonuje się podróżami, historią sztuki i etnografią, skąd czerpie inspiracje do kreatywnych działań z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje w Ognisku od wielu lat, według własnych programów.

Prowadzi zajęcia plastyczne i rękodzieła artystycznego oraz warsztaty tematyczne dla dzieci, jest także pomysłodawczynią i współorganizatorem dzielnicowych konkursów plastycznych i przyrodniczych.

Bierze udział w realizacji programów profilaktycznych oraz warsztatów integrujących wychowanków. Prowadzi cykliczne warsztaty polisensoryczne „Podróże z historią sztuki” dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.

 Przygotowuje wychowanków do udziału w zewnętrznych konkursach plastycznych, w których zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2009 roku otrzymała nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

 

 

mgr Joanna Walkiewicz

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Chemii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwo z organizacją i zarządzaniem oraz studia podyplomowe z zakresu Sztuki (plastyki).

Pracuje w Ognisku od 2009 roku. 

Prowadzi zajęcia plastyczne oraz przyrodnicze - Klub Odkrywców, a także warsztaty dla grup szkolnych „Wesołe eksperymenty” i cykl zajęć „Podróże z historią sztuki”. 

Od 2011 współtworzy i realizuje programy profilaktyczne o tematyce przyrodniczej. 

Przygotowuje dzieci do konkursów plastycznych, w których odnoszą liczne sukcesy.

Współorganizuje konkursy plastyczne (dzielnicowe i wewnętrzne) prowadzone w OPP4.

Prywatnie jest wolontariuszem w schronisku dla zwierząt Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w Falenicy. Interesuje się kinem alternatywnym. Lubi filmy obyczajowe i dokumentalne.

 

 

mgr Tomasz Hardecki

nauczyciel dyplomowany

Pedagog i informatyk.

Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej, kierunek Pedagog Specjalny – Komputerowe Wspomaganie Kształcenia. Uczy informatyki w szkole podstawowej, prowadzi szkolenia z obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych.

Jest instruktorem Harcerstwa. Interesuje się fotografią i akwarystyką. 

Pracuje w Ognisku od 2004 roku. Prowadzi zajęcia informatyczne: robotykę LEGO, Twórcze granie (Minecraft).

W 2011 roku otrzymał Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

 

 

mgr Krzysztof Browarny

nauczyciel mianowany

Magister sztuki, muzyk instrumentalista w zakresie gry na gitarze.

Interesuje się zjawiskami dotyczącymi człowieka i muzyki, będącej elementem jego życia, zachowania, procesów psychicznych i doświadczeń.

 Pracuje w Ognisku od roku 2017.  Prowadzi zajęcia nauki gry na gitarze.

 

 

mgr Katarzyna Hardecka

Nauczyciel kontraktowy

Pedagog, ukończyła studia pedagogiczne na kierunku pedagogika w obszarze nauk społecznych  w specjalnościach: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, informatyka na II etapie edukacyjnym.

Pracuje w Ognisku od 2015 roku. Prowadzi zajęcia: „Akademia Zdrowego Człowieka” i Robotyka LEGO dla najmłodszych.

W 2018 roku otrzymała Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

 

 

mgr Piotr Pawlikowski

nauczyciel kontraktowy

Pedagog i informatyk, ukończył z wyróżnieniem studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe w zakresie Informatyki i Technologii Informatycznych.

Pracuje w Ognisku od 2014 roku. Prowadzi zajęcia informatyczne: Programowanie tekstowe.

 

 

mgr Maria Koras

nauczyciel stażysta

Artysta-plastyk, absolwentka Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wolny czas lubi spędzać czas w otoczeniu przyrody i podróżując pociągami.

Pracuje w Ognisku od roku 2018. Prowadzi warsztaty z animacji o nazwie "Plastyczne Sztuczki".

 

 

mgr Izabella Kasprzak

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na KUL w Lublinie. Zdobywała doświadczenie zawodowe
w różnych typach szkół i na różnych poziomach; od przedszkola po gimnazjum, jak również w szkołach językowych.

Nauczanie angielskiego jest jej pasją. Poza poszukiwaniem ciekawych metod nauczania języka do jej zainteresowań należą: literatura, historia, podróże i górskie wędrówki.

Pracuje w Ognisku od września 2016 r. Prowadzi zajęcia z języka angielskiego

 

 

 

mgr Agnieszka Ozon

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku edukacja artystyczna, w zakresie sztuki muzycznej o specjalności muzyka rozrywkowa

Pracuje w Ognisku od roku 2018. Prowadzi zajęcia wokalne.