Od Juniora dla Seniora dzielnicowy konkurs plastyczny

wernisaż

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

 

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

 

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

 

 

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace

nagrodzone prace