Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym “Mój spacer po Warszawie 2012 – Rok Janusza Korczaka”. Termin zgłaszania prac mija dnia 2 marca 2012 roku.  

Szczegóły w ulotce…