Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym “Mój spacer po Warszawie 2014 – Legendy Warszawskie”. Termin zgłaszania prac mija dnia 11 marca 2014 roku.  

Szczegóły w ulotce…