Zapraszamy do udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym “Letnie Impresje 2018 - W Zaczarowanym Ogrodzie”. Termin zgłaszania prac mija dnia 17 lipca 2018 roku.  

Szczegóły w ulotce…