Zapraszamy do udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym “Letnie Impresje 2017 - Warszawa, miasto nad Wisłą”. Termin zgłaszania prac mija dnia 17 sierpnia 2017 roku.  

Szczegóły w ulotce…