6 lutego w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe odbył się wernisaż prac plastycznych, powstałych podczas

DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Zimowe Impresje 2019 „Warszawa wolna od smogu”.

W konkursie wzięły udział 92 osoby z 5 placówek dziennego pobytu akcji „Zima w Mieście 2019” w Dzielnicy Praga-Południe:

Szkoła Podstawowa nr 72, Szkoła Podstawowa nr 312, Szkoła Podstawowa nr 135, Szkoła Podstawowa nr 168, Szkoła Podstawowa nr 215 oraz 4 uczestników zajęć indywidualnych w OPP4.

Przyznaliśmy 24 nagrody i 12 wyróżnień.

GRATULUJEMY!